qotaz

qotaz
is. Üst tərəfi bir yerə qısılıb bağlanmış saplardan ibarət saçaqlı bəzək. Mirzə Süleyman bəy qırmızı fəsi qaşlarının üstə çəkib, qotazını qabaqdan sallayıb, . . sağ əlində ağacını fırlada-fırlada gəlir. B. T.. Adət üzrə faytonçular atların boynuna bəzəkli qotazlar asmış, onları bəzəmişdilər. M. İ.. // Bu şəkildə olan şey. Səfər, doğrudan da, qızların xoşuna gələnlərdən deyildi. Fəqət başıaşağı, bir oğlandı, . . birçəklərini qotaz daramazdı, qaməti də mövzun deyildi. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qotaz — I (Borçalı) qoyunun və ya keçinin boğazından sallanan bir cüt vəzi II (Basarkeçər) məc. rövnəq. – Hər sözün bir qotazı olur, havacatın da qotazı olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qotazlamaq — f. Qotaz kimi etmək, qotaz tərzində toxumaq, qotaz kimi yumrulatmaq, qotaz bağlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başıqotazlı — sif. Başında qotaz olan, başına qotaz bağlanmış. <Məşədi Məmməd> əlində başıqotazlı təsbehini çevirərək, baqqal Əbdülhəsənin dükanına gəldi. B. T.. Qız üçün başıqotazlı gümüş kərənaylar, üstü yumru süngərə bənzər qara ayaqdaşı alınardı. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qotazlaşmaq — f. Qotaz kimi olmaq, qotaz halına gəlmək; açmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ponçax — (Basarkeçər, Şərur) qotaz. – Ponçağı qoçun boğazına bağli:rıx (Basarkeçər) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ciqqə — ə. 1) kəkil; 2) birçək; 3) bayraq, ələm; 4) qotaz; 5) tacşəkilli daş qaşlı qadın baş bəzəyi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pərçəm — f. 1) bayraq; 2) bayraq və mizraqların başında olan qotaz; 3) kəkil; 4) at və ya aslanın boynundakı qalın, toplu tük; yal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • birçək — is. 1. Qulaqların üstündən çıxan saçın qövs şəkilli hissəsi (qadınlarda). Qaşın qabağında seyqəlli birçək; Sayə salmış üzə şölə mübarək. M. P. V.. 2. Ümumiyyətlə saç. <Səfər> birçəklərini qotaz daramazdı, papiros çəkməzdi, aşurada başını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • karvanqıran — is. 1. Zöhrə (ulduz). Öksüz taleyim tək gecikdin nədən? Karvanqıran doğdu, görünmədin sən. C. C.. Buludun pərdəsi sıyrıldı bir az; Göydə Karvanqıran gümüşü qotaz. R. R.. 2. məh. Dağdan əsən soyuq külək, dağ küləyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qotazlanmaq — məch. Qotaz bağlanmaq, qotazla bəzədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”